Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en rådgivningstjeneste som skal hjelpe skolen i arbeidet med å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov.

Illustrasjonsbilde

Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Pedagogisk-psykologisk tjeneste hjelper ungdom i videregående opplæring, i skole og fagopplæring. Det kan gjelde faglige vansker, psykiske eller sosiale problemer, behov for spesialundervisning eller annen form for tilrettelegging av opplæringen. PP-tjenesten har taushetsplikt, og bruk av tjenesten er frivillig.

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det.

Hvem kan få hjelp av PP-tjenesten?

PP-tjenesten kan hjelpe ungdom i videregående opplæring, i skole og under fagopplæring. Det kan gjelde faglige vansker, psykiske eller sosiale problemer, behov for spesialundervisning eller annen form for tilrettelegging av opplæringen.

Taushetsplikt

PP-tjenesten har taushetsplikt og gjør ikke noe uten at du selv eller foresatte er enige. Bruken av våre tjenester er helt frivillig. Du bestemmer selv om foresatte skal få vite at du har søkt kontakt med oss.

Slik tar du kontakt

Snakk med rådgiver og fyll ut et tilmeldingsskjema. (Følg lenke her til skjema). Avtal tid for en samtale, eller ta direkte kontakt med oss på fylkeshuset i Arendal, hus 2 og ned en trapp.