Kurs- og ressurssentre

Kurs- og ressurssentervirksomheten omfatter markedsrettet aktivitet utenom fylkeskommunale voksenopplæringstiltak. Virksomheten er i all hovesak lokalisert til Sam Eyde videregående skole, Dahlske videregående skole og Risør videregående skole.  

Også de andre videregående skolene kan ha ulike kurstilbud. Ta kontakt med den enkelte skole for mer informasjon.