Informasjon til rådgivere

Sammenslåingen til Agder fylkeskommune 1.1.2020 og kjøring av felles inntak til videregående opplæring fra skoleåret 2020/2021, vil føre med seg en god del ny informasjon i løpet av høsten 2019. Informasjon knyttet til dette, som er aktuelt for rådgivere i grunnskoler og videregående skoler i Aust-Agder, vil legges ut på denne siden utover høsten.

  • Årets rådgiversamling arrangeres 16.-17. oktober på Scandic Sørlandsparken. Ansatte i fylkeskommunen inviteres til begge dager. Kommunalt ansatte inviteres kun til 17. oktober.
  • 21. og 22. oktober vil årets utdanningsmesse bli arrangert i Sør Amfi ved Sam Eyde videregående skole i Arendal. Messa er åpen for elever i 10.klasse og deres foreldre, og skal gi informasjon om ulike utdanningsprogram samt lærlingordning og opplæring i bedrift. Plakat med mer informasjon om åpningstid og lignende finner du her.
  • I august ble det gjennomført en rådgiverturnè hvor ny inntaksforskrift ble presentert i detalj og de nye rutinene for tilmelding av elever med sterkt nedsatt funksjonsevne, med frist 1. oktober, ble gjennomgått. Presentasjonen fra rådgiverturneen finner du her.