Elev- og lærlingombudet i Aust- Agder

Elev- og lærlingombudet gir deg svar på spørsmål om dine plikter og rettigheter i videregående opplæring.

Hva kan elev- og lærlingombudet hjelpe deg med?

Dersom du lurer på noe som har med din opplæring å gjøre så ta kontakt. Det kan for eksempel være at du ikke får den opplæringen du har krav på eller at du ikke trives. Det kan være små og større ting. Ombudet er der for deg og vil hjelpe deg med å ivareta dine interesser.

Ombudet kan:

  • diskutere saken med deg og gi veiledning og videre hjelp dersom du ønsker det
  • hjelpe og veilede elevrådene
  • ta opp større og prinsipielle saker med politikerne og administrasjonen

Det er fritt frem for alle involverte å kontakte ombudet (elever, lærlinger, foresatte, skoleansatte, lærlingansvarlige osv).

Taushetsplikt

Ombudet har taushetsplikt og saker blir ikke tatt opp videre uten samtykke. Kontakt gjerne ombudet for å diskutere alt som har med skolehverdagen eller lærlingsituasjonen din å gjøre - helt uforpliktende. 

Ombudet har en uavhengig stilling i fylkeskommunen, uten tilknytning til de andre avdelingene eller skolene. Det er fylkestinget som ansetter ombudet, og elev- og lærlingombudet rapporterer direkte til fylkestinget.