Utdanning

Utdanningsavdelingen er en del av fylkesrådmannens kontor og har ansvar for strategisk utvikling av den videregående opplæringen i fylket.

Aust-Agder fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring i skole og i lærebedrift. I år er det ca 4 000 elever fordelt på 7 videregående skoler og ca 1 000 lærlinger i fylket.

Hvem gjør hva på Utdanningsavdelingen?