Hvem kan få behandling

Vi gir et gratis og regelmessig tilbud til:

  • Barn og ungdom fra 0-18 år.
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.
  • Eldre, langtidssyke og funksjonshemmede i institusjon.
  • Brukere av hjemmesykepleien med tilsyn minst en gang hver uke, i 3 måneder eller mer. Skjema finner du her. 
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret betaler 25 % av offentlige takster.
  • Personer som på grunn av sitt rusmisbruk mottar kommunale tjenester etter helse- og omsorgstjenesten § 3-2 første ledd nr. 5 og 6. Gjelder også personer under LAR behandling. Skjema finner du her. 
  • I tillegg behandles innsatte i fengsel.

Vi tar imot voksne pasienter mot betaling etter fastsatte takster. Kapasiteten kan variere på de ulike klinikkene, ta kontakt med nærmeste tannklinikk for å avtale time. Betalende pasienter som uteblir eller melder avbud senere enn 24 timer før timeavtale, må betale et gebyr.

Flyktninger og rettigheter

  • Flyktninger og asylsøkere i alderen 0–20 år har som andre barn og unge rett til innkalling og undersøkelse. Tilbud om akutthjelp prioriteres de første fire ukene etter ankomst til landet. Det innebærer behandling av smerter og infeksjoner. 
  •  I løpet av de første 6 månedene skal det gis akutt hjelp og foreløpig undersøkelse, og tilbud om forebyggende tjenester.
  • Personer i statlige akuttmottak som er over 20 år må selv oppsøke tannlege ved behov. Tannbehandlingen kan skje enten i den offentlige tannhelsetjenesten eller i privat praksis

Hos helsedirektoratet kan du lese mer tannhelsetilbudet til asylsøkere og flyktinger.