Har du angst for tannbehandling?

Er det vanskelig for deg å oppsøke tannlege? Opplever du sterk redsel i forbindelse med tannbehandling?

Vi tilbyr hjelp til personer som har vært utsatt for tortur, overgrep og/eller har odontofobi (TOO ordningen).

TOO-teamet utfører spesialtilpasset angstbehandling til deg som har vært utsatt for tortur, overgrep og/eller har tannbehandlingsangst (odontofobi).

Våre behandlingsteam består av psykolog, tannlege og tannhelsesekretær. Hos dem vil du først få samtale med psykolog og senere behandling hos tannlege med spesialkompetanse for å redusere din angst for tannbehandling.

TOO-teamet bruker anerkjente behandlingsmetoder i samarbeid med psykolog.

Hovedmålet med denne behandlingen er å trene deg opp til å mestre et besøk hos tannlegen slik at du i etterkant kan fortsette tannbehandling hos en tannlege som vi samarbeider med.

Både den psykologiske behandlingen og tannbehandlingen er gratis.

Voksne kan henvende seg på eget initiativ eller være henvist fra tannlege, lege, psykolog.

Dersom du tror at vi kan hjelpe deg, eller har spørsmål om tilbudet, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss!

TOO-team holder til på Arendal sykehus SSA, ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter sør i Arendal.

Kontaktinformasjon:

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør

Sørlandet sykehus

Postboks 783, 4809 Arendal

Besøksadr: Sykehusveien 1, 4838 Arendal

Tlf: 37 07 53 00

  • Tannlege Astrid Treldal
  • Tannhelsesekretær Mari Stenvik Killingrød
  • Psykologspesialist Kristen Grødal