Kontakt oss

Fylkestannlegen har det overordnede ansvaret for driften av den offentlige tannhelsetjenesten.

Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstadsvei 1, Arendal
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal
Tlf: 37 01 74 36
Telefaks : 37 01 74 33

Ansatte ved fylkestannlegens kontor

Fylkestannlege Jan Ask 
Direkte telefon: 37 01 74 35

Konsulent Wenche Reiersølmoen
Direkte telefon: 37 01 74 36

Administrativ leder Gunn-Kristin Hermansen
Direkte telefon: 37 01 74 37