Adgang til å klage

Fylkestannlegen i Aust-Agder har ansvaret for å behandle og svare alle skriftlige klager som gjelder den offentlige tannhelsetjenesten.

Dersom det er noe i tannhelsetjenesten du ikke er fornøyd med, kan du sende en skriftlig klage til fylkestannlegen i Aust-Agder, postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. Eller du kan sende en e-post til fylkestannlege jan.ask@austagderfk.no

Alle som klager vil få skriftlig svar innen en måned med eventuell ankeadgang og ankefrist.

Muntlige henvendelser om forhold som pasient/foresatte er misfornøyd med, regnes ikke som en klage. Slike problemer søkes løst ved samtale med behandler eller klinikkleder.