Revisjon av regional plan for Kristiansandsregionen

Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i møter 19.12.17 å legge planprogram for regional plan for Kristiansandsregionen ut på høring. Høringsfristen var 20. februar 2018. Gjeldende regionale areal- og transportplan for Kristiansandsregionen skal revideres, og hovedfokuset vil være på nullvekstmål for personbiltrafikk, kollektivsystem og areal, sykkel, gange, samfunnssikkerhet og beredskap.

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune reviderer regional plan for Kristiansandsregionen. Forslag til planprogram er har vært på høring, og skal fastsettes av fylkesutvalgene høsten 2018,

Forslag til planprogrammet kan du lese her.