Regionplan Agder 2020

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner arbeider sammen om felles utviklingsmål gjennom planen  "Med overskudd til å skape. Regionplan Agder 2020", et strategisk styringsdokument for de neste årene.

Les den regionale planen her. Klikk på dokumentet for full skjerm.

Dokumentet erstatter de tidligere fylkesplanene, samt dokumentet "Felles mål for Sørlandet" 

Planen har en egen nettside, hvor du kan holde deg oppdatert på hva som skjer:

www.regionplanagder.no

Selve dokumentet kan også bestilles i hefteform fra postmottak@austagderfk.no