Regional planstrategi 2016-2020

Regional planstrategi for Aust- og Vest-Agder 2016-2020 ble vedtatt i fylkestinget i Aust-Agder 14. juni 2016 og i fylkestinget i Vest-Agder 21. juni 2016.

Formålet med regional planstrategi er å avklare hvilke regionale planer som skal utarbeides eller rulleres/revideres i kommende planperiode for å fremme en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling i Agder.

Planstrategien legger opp til at målene og satsingsområdene i Regionplan Agder 2020 videreføres, men at arbeidet med å rullere regionplanen igangsettes i 2018. I kommende periode skal man ha hovedfokus på oppfølging og samordning av eksisterende planer og strategier, samt rullere/revidere de planene der det er nødvendig. 

Regional planstrategi og dokumentet Regionale utviklingstrekk - Kunnskapsgrunnlaget ligger her:

Regional planstrategi Agder 2016-2020

Kunnskapsgrunnlaget - del 2 av Regional planstrategi Agder 2016-2020

 

Kontaktpersoner:

Aust-Agder fylkeskommune: Anita Henriksen, anita.henriksen@austagderfk.no, tlf 370 17 311.

Vest-Agder fylkeskommune: Steinar Eilertsen, steinar.eilertsen@vafk.no, tlf 380 74 688.