Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder

Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder ble vedtatt av fylkestinget 20.10.2015.

Illustrasjonsfoto: Eirik Mykland

Regional plan for senterstruktur og handel ble vedtatt av fylkestinget 20.10.205.

Målet for regional plan for senterstruktur og handel er å legge til rette for attraktive, miljøvennlige by- og tettstedssentra med bredt utvalg av forretninger, i tillegg til viktige funksjoner som møtested, offentlige kontorer og et godt og variert botilbud.

Den regionale planen, kartvedlegg, saksfremstilling og saksprotokoll kan lastes ned her:

Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder

Kartvedlegg

Saksframlegg

Saksprotokoll