LIM-planen

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (2015-2027) er nå vedtatt

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 er en plattform for felles, systematisk handling for å styrke likestillingen og bedre levekårene på Agder. Den er en del av Agder-fylkenes tiårssatsing for likestilling, som startet i 2008. Bakgrunnen for tiårssatsingen var landsdelens utfordringer med likestilling og levekår sammenliknet med andre fylker og regioner i Norge.

LIM-planen er en bred likestillingsplan som tar hensyn til kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, religion/livssyn, seksuell orientering/ kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn. Ordet 'likestilling' i LIMplanen gjelder alle grupper i samfunnet som kan bli utsatt for diskriminering på disse grunnlagene.

LIM-planen kan lese og lastes ned her.

Handlingsprogram 2015-2019 kan lastes ned her.