Regionale planer

En viktig oppgave for Aust-Agder fylkeskommune er å utarbeide regionale planer. Planene skal ligge til grunn for fylkeskommunens virksomhet og er retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket.

En regional plan kan gjelde for hele fylket eller deler av fylket, eller ta opp avgrensede tema for hele eller deler av fylket. Aust-Agder har utarbeidet flere regionale planer sammen med Vest-Agder, disse gjelder i begge fylkene.

Hvilke planer fylkeskommunen skal arbeide med blir avklart gjennom regional planstrategi.