Kurs og konferanser

Som en del av vår veilederrolle arrangerer Aust-Agder fylkeskommune kurs og konferanser rettet mot kommunene, frivillige lag og foreninger og andre fagmiljø. Temaene kan være planlegging, samfunnsutvikling og naturforvaltning. Her ligger også oversikt over planlagte arrangement samt foredrag som er blitt holdt i løpet av det siste året.

 

Klimatilpasning – ansvar og gjennomføring i kommunene

 

Klimaet er i endring, og vi får stadig oftere uønskede møter med naturkreftene. Har noen et ansvar for å redusere konsekvensene?

Klimatilpasning involverer mange fagsektorer. Organiseringen av risikovurdering, forebygging og kunnskapsspredning er uklar, og lovverket er ikke fullt tilpasset til dagens klima. Kommunene spiller den mest sentrale rollen i arbeidet med klimatilpasning, og kan blant annet komme i erstatningsansvar hvis ting går galt.

«VÆR SMART!» er Miljødirektoratets kursopplegg om klimatilpasning for kommunene. Målgruppene er kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter. Vi oppfordrer kommunene til å delta på kurset med representanter fra flere fagområder.

VÆR SMART! Meld deg på kurset.

Sted: Ernst Hotell, Kristiansand.

Dato: onsdag 2. mai 2018

Tid: 09:30 – 16:00

Påmelding innen 13.4.2018. Meld deg på her: https://austagderfk.pameldingssystem.no/vaer-smart

Programmet finner du her.

Spørsmål om kurset kan sendes til Thomas Kiland-Langeland, fmavtck@fylkesmannen.no eller Tine Eilen Gunnes, tine.eilen.gunnes@austagderfk.no

Kurset er gratis for ansatte i offentlig sektor. For ansatte i privat sektor koster det 500 kroner å delta.

Arrangert av Fylkesmannen og fylkeskommunene i Agder og Miljødirektoratet.