Kurs og konferanser

Som en del av vår veilederrolle arrangerer Aust-Agder fylkeskommune kurs og konferanser rettet mot kommunene, frivillige lag og foreninger og andre fagmiljø. Temaene kan være planlegging, samfunnsutvikling og naturforvaltning. Her ligger også oversikt over planlagte arrangement samt foredrag som er blitt holdt i løpet av det siste året.

Planfaglig nettverkssamling Agder - reguleringsplanlegging

Tid: Torsdag 14. desember 2017 – kl. 10 – 1515

Sted: Scandic Kristiansand Bystranda

Pris: Offentlig sektor: gratis - Privat sektor: kr. 600

Påmelding: 1. desember 2017 via denne lenken

Program:

10.00-10.40

Reguleringsplanlegging PBL – vedtatte lovendringer i 2017 og rettleiing

Erik Plathe, Asplan Viak AS og jurist/representant fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

10.40-11.00

Arealplaner i Norge digitalt

Lars Fredrik Gyland, fylkeskartsjef

11.00-12.00

Ny forskrift: Bestemmelser og veiledningsmateriale til KU

Jan M. Ståvi, Asplan Viak AS

12.00-13.00

Lunsj

 

13.00-14.30

Fra kommuneplan til gjennomføring. Effektiv bruk av planverktøyene og   planprosessene

Erik Plathe, Asplan Viak AS

14.30-15.00

Bygging i 100-metersbeltet i forhold til eldre planer – jf. endringer i PBL

Jurist/representant fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder