Kurs og konferanser

Som en del av vår veilederrolle arrangerer Aust-Agder fylkeskommune kurs og konferanser rettet mot kommunene, frivillige lag og foreninger og andre fagmiljø. Temaene kan være planlegging, samfunnsutvikling og naturforvaltning. Under ligger også oversikt over gjennomførte arrangement og foredrag som er blitt holdt i løpet av det siste året.

Framtidsbygda 2018 - Gull av grønne skoger

- hvordan skape bærekraftig vekst i indre Agder

Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Åmli kommune inviterer til årets konferanse i Åmli 12. oktober.

Vi kan tilby et spennende og innholdsrikt program:

Hvordan skal  indre Agder utvikle seg og vokse i nye Agder?

Indre Agder er rikt på ressurser – fornybare ressurser som blir enda viktigere i  fremtiden. Dette unike grunnlaget kan utnyttes til å skape vekst der hvor ressursene faktisk er. Hva må til for å skape attraktive samfunn i distriktene, og hvilke tanker har våre politikere om å ta hele regionen i bruk?

Framtidsbygda 2018 diskuterer og problematiserer innlandets rolle inn i nye Agder.

Påmeldingsfrist: 5. oktober 2018
https://austagderfk.pameldingssystem.no/framtidsbygda-2018

Program:
Program Framtidsbygda 2018

Konferansen er gratis.

Spørsmål om konferansen kan rettes til Kari Huvestad: kari.huvestad@austagderfk.no, tlf: 91614677