Transporttjenesten for funksjonshemmede

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede. Tilbudet omfatter dør til dør transport (TT-transport).

Det er etablert en transportordning som gir godkjente brukere et elektronisk TT-kort som kan brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet den enkelte bruker mottar fastsettes på grunnlag av antall brukere og den aktuelle budsjettramme.

Kommunene behandler søknader til ordningen.

  • Søknadsfrister: 15. mai og 15. november
  • Tildeling av midler 2 ganger pr år: 1. januar og 1. juli.

Søknadsskjema retningslinjer og legeerklæring

Legeerklæringen skal fylles ut og underskrives av lege. Søknadsskjema og legeerklæring skal sendes til den kommunen søkeren er bosatt, ikke til fylkeskommunen.

Disse skjemaene skal ikke brukes ved søknad om skoleskyss.