Løyver

Et løyve er en godkjenning fra myndighetene om at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet i en eller annen form. Et løyve gir dermed markedsadgang. Når man etter søknad får tildelt løyve, får man også samtidig utstedt ett eller flere løyvedokumenter.

Oversikt over ledige drosjeløyver

 

Antall Kommune Stasjoneringssted
1 Froland Osedalen
1 Åmli Tovdal

Søknadsfrist 13. november 2019.

Søknadsskjema finner du her

Løyvekategorier:

Godsløyve / Turvognløyve

Søknad om godsløyve/ turvognløyve behandles av Statens vegvesen.

Drosjeløyve

Et drosjeløyve gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte personer i tillegg til fører. I særlige tilfeller kan løyvemyndigheten gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for høyst 16 personer i tillegg til fører.
Drosjeløyve er behovsprøvd. Fylkeskommunen som løyvemyndighet utsteder drosjeløyver etter en vurdering av behovet for drosjeløyver i fylket.
Dersom et løyve blir ledig har søker med minst to års ansiennitet som full tids drosjefører i løyvedistriktet fortrinnsrett til det ledige løyvet.

Ledige drosjeløyver blir annonsert her på denne sidene og i dagspressen.

Selskapsvognløyve

Et selskapsvognløyve gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte personer i tillegg til fører.
Det stilles krav om at motorvognen som skal brukes er av lang og eksklusiv type. Løyvet er behovsprøvd.

Løyve for transport av funksjonshemmede

Et løyve for transport av funksjonshemmede gir innehaveren rett og plikt til å drive transport med motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport av funksjonshemmede. Motorvognen skal  være utstyrt i samsvar med  de til enhver tid gjeldende bestemmelsene om tekniske krav til motorvogn som benyttes til løyvepliktig transport for funksjonshemmede. Løyvet er behovsprøvd.

Løyveregister

Her kan du søke etter informasjon om løyvehavere som har løyve for drosje, selskapsvogn og transport for funksjonshemmede.