Kollektivtrafikk

Aust-Agder har et variert tilbud innen kollektivtrafikk. Det gjelder først og fremst buss, tog, lokalbåter og drosjer.

Foto: Aust-Agder fylkeskommune

Transportørene er private, men fylkeskommunen har ansvaret for planlegging, koordinering, godkjenning av takster, tildeling av løyver og fordeling av offentlige støttemidler. Fylkeskommunen yter tilskudd til drift av lokale båtruter til Lyngør og Sandøya i Tvedestrand kommune, til Merdø i Arendal kommune, til Ågerøya i Lillesand kommune og til fergen mellom Risør og Øysang.

Aust-Agder fylkeskommune skal videreutvikle en sanferdselsstruktur som vektlegger en miljøvennlig utvikling og prioriterer bruk av offentlig tranport tilpasset brukernes behov.

Videre skal fylkeskommunen delta aktivt i utviklingen av infrastruktur knyttet til bil, båt, bane og fly til og fra regionen.