Bestandsstatus for rype

Kunnskap om rypebestanden er nødvendig for kunnskapsbasert forvaltning. Fra 2014 er det satt i gang et arbeid med taksering av ulike rypeområder i Agderfylkene. Antall ryper og størrelse på rypekullene blir registrert og offentliggjort i forkant av den årlige rypejakta. Bærebjelken i prosjektet er velvillige grunneiere og stor innsats fra frivillige taksører med sine hunder.

Resultater for taksering av ryper i 2019

I starten av august 2019 ble det også i år gjennomført rypetaksering 4 ulike steder i Agder. Stor takk til de som har stått for denne dugnaden, og gått 225 kilometer med takseringslinjer. Områdene er lokalisert i Setesdal fra Bykle i nord, Bygland i sør og Sirdal i vest.

Totaltettheten av rype er redusert i forhold til i 2018 i alle de takserte områdene, samtidig som at produksjonen av kyllinger er svak.  I en del områder bør jakttrykket begrenses for å legge til rette for neste rypegenerasjon.

Resultater fra årets rypetaksering i Agder 2019
Foto: Pixabay.com / Adrian Kirby

Tidligere takseringer