Bestandsstatus for rype

Kunnskap om rypebestanden er nødvendig for kunnskapsbasert forvaltning. Fra 2014 er det satt i gang et arbeid med taksering av ulike rypeområder i Agderfylkene. Antall ryper og størrelse på rypekullene blir registrert og offentliggjort i forkant av den årlige rypejakta. Bærebjelken i prosjektet er velvillige grunneiere og stor innsats fra frivillige taksører med sine hunder.

Resultater for taksering av ryper i 2017

 

Godt med ryper i fjellet i Agder, bare i de relativt dårlige områdene anbefales det å begrense jaktuttaket

Resultater fra årets rypetaksering i Agder 2017
Foto: Pixabay.com / Adrian Kirby

Tidligere takseringer