Bestandsstatus for elg og hjort

Rundt 3000 jegere rapporterer hvert år sett og skutt elg og hjort. Dette danner grunnlag for en årlig rapport som viser utviklingen i bestandens størrelse, kjønnssammensetning og reproduksjon, samt jakttrykket på ulike kategorier dyr. Bestandsrapporten gir også anbefalinger til jegere, jaktlag og jaktvald om bestandsforvaltningen på kommunenivå.

Bestand av elg og hjort 2019

Det ble felt 844 elg og 349 hjort i Aust-Agder i 2018. Det er om lag samme antall hjjort og 100 flere elg enn i 2017.

Det antas at begge arter øker i antall. Lave slaktevekter og lite kalveobservasjoner tyder på at elgbestanden er i historisk dårlig forfatning.

Bestandsrapport for elg og hjort i Aust-Agder 2019
Foto: Pixabay.com / idee-scheibe CC0 Public Domain