Allmenn sjøfugljakt på utvalgte offentlige eiendommer 2017-2022

Den kommunale og regionale viltforvaltningen har åpnet for gratis sjøfugljakt på utvalgte offentlige områder i Agderskjærgården. Ordningen gjelder i 5 år frem til 2022, og det kan jaktes fra 10. september.

Jakt fra motorbåt er forbudt...                                                                               Foto: Hans Fløystad

Mange steder eier staten eller kommunene gode jaktområder i skjærgården. For å bedre allmennhetens mulighet til å utøve sjøfugljakt er det åpnet opp for jakt fra 31 utvalgte offentlige eide øyer og holmer langs Agderkysten. Her har Staten og kommunene, som grunneier, gitt tillatelse til allmenn sjøfugljakt. I tillegg er det åpnet opp for jakt på predatorer som kråke og mink. Ordningen er gyldig til og med 31. mars 2022.

Se kart over jaktområder som inngår i ordningen.

Regelverk

Alle norske statsborgere med gyldig jegeravgiftskort har rett til å jakte på sjøen i Norge. Utenlandske statsborgere må i tillegg ha bodd i Norge de siste 12 måneder. Rettigheten gjelder så langt det går vann, og det er fri jakt på grunner og skjær som overskylles ved alminnelig høyvann. Jakten utføres oftest fra fastland, øyer og holmer eller fra båter uten motor. Det er normalt ikke tillatt å benytte farkost med motor under jakt.

Ved bruk av båt må en eventuell motor demonteres og fjernes helt fra båten. Bruk av motor i forbindelse med jakt er kun tillatt 2 km fra fastland, øyer, holmer og skjær. Det er imidlertid anledning til å bruke båt med motor til henting av eller ettersøk etter påskutt fugl.  Ved ettersøk med hjelp av motor må jegeren varsle kommunen og Politiet (tlf. 02800) så snart som mulig. Telefon, SMS eller e-post med navn og sted er tilstrekkelig. Jakt fra fastland, øyer og holmer kan kun skje etter tillatelse fra grunneier/rettighetshaver.

Jakttider

For perioden frem til 31. mars 2022 er det åpnet for jakt på følgende arter:

åpnet på jakt på følgende arter:

 • Storskarv (kun ungfugl med hvit buk): 1.10 - 30.11.
 • Kortnebbgås: 10.8 - 23.12.
 • Grågås: 10.8 – 23.12 (utvidet jakttid i Grimstad kommune fra 26.08, se forskriften her).
 • Kanadagås: 10.8 - 23.12. Utvidet jakt i Aust-Agder 26.8 - 23.2.
 • Stripegås: 10.8 - 23.12. Utvidet jakt i Aust-Agder 26.8 - 23.2.
 • Brunnakke, krikkand og stokkand: 21.8 - 23.12.
 • Toppand, kvinand, siland og laksand: 10.9 -23.12.
 • Ærfugl, kun hannfugl: 1.10 – 30.11. NB! Ikke ærfugljakt i Vest-Agder.
 • Kråke: 15.7 – 31.3.
 • Villmink: 1.4 – 31.3.

Den frie jakten på hav og fjord gjelder fra 10. september jf. § 32 i Viltloven.  Adgangen til jakt på offentlige eiendommer som omfattes av ordningen gjelder kun i perioden 10. september – 28. februar.

Jaktregler for jakt på offentlige eiendommer

 • Jegere må være bosatt i Norge og ha betalt jegeravgift.
 • Det er kun lov å felle jaktbar sjøfugl (ender, gjess og skarv) samt mink og kråke.
 • Det er kun lov til å jakte i 50-metersbeltet langs sjøen.
 • Alle tomhylser og annet avfall skal tas med etter endt jakt.
 • Ta forsvarlig vare på jaktutbyttet. Slakteavfall skal ikke legges igjen eller kastes på sjøen.
 • Det skal ikke jaktes i umiddelbar nærhet til andre brukere av områdene, f.eks. fiskere, turgåere og båtfolk.

Jaktetikk

 • Det er den enkelte jegers ansvar å utøve jakt på en sikker måte.
 • Sørg for sikker bakgrunn for skudd.
 • Ta spesielt hensyn til hus, hytter og områder der mange ferdes.
 • Skyt ikke inn i flokk.
 • Sørg for rask og human avlivning.
 • Skyt ikke på for langt hold.
 • Respekter andre brukere av skjærgården, herunder andre jegere.

Praktiske råd

 • Morgenen er ofte den beste tiden for å jakte sjøfugl, særlig ærfugl. Vær helst på plass før det lysner.
 • Ettermiddag og kveld er ofte den beste tiden for skarvejakt.
 • Sjøfuglene har godt syn. Bruk naturlige skjulmuligheter i terrenget, eventuelt supplert med kamuflasje. Unngå silhuett og sitt gjerne i skyggen. Sitt helt rolig helt til fuglene er innenfor skuddhold.
 • Hørselsvern anbefales, særlig når det jaktes sammen med andre.
 • Lokkefugler gir flere og bedre sjanser til fangst.
 • Husk redningsvest.
 • Vær forberedt på raskt væromslag.
 • Salt sjøvann gir rask rustdannelse. Sett våpen inn med olje før jakta og puss grundig etterpå.
 • For å unngå marint smakpreg, bør fuglen flås så raskt som mulig. Fjern alt synlig fett.

Ta godt vare på jaktutbyttet!

”Sjøfugl smaker vel bare tran”, tenker nok mange. Alt vilt får smak etter hva de spiser. Sjøfugl som spiser mye fisk og skjell vil få et såkalt marint smakpreg. For å redusere dette smakpreget i kjøttet, er det viktig at sjøfuglen flås så raskt som mulig og før den er avkjølt. Fjern alt synlig fett siden det er der mye av smaken sitter. Ungfugl har som regel mørere kjøtt og mildere smak enn eldre fugler. Riktig håndtering gir et velsmakende resultat.

Annen nyttig informasjon

Fra Norges jeger- og fiskeforbund

Jaktområder i Agder

 

Område

Kommune

Grunneier

1

Skarvøy - Dålibukta

Farsund

Kommunen

2

Husøy

Flekkefjord

Kommunen

3

Sutnøy, Langholmen og Kjepsøy

Lyngdal

Staten

4

Krabbøya og Lille Bjørnen

Lindesnes

Staten

5

Lyngholmen, Grønningen og Tolleknivane

Lindesnes

Kommunen

6

Mågeheia, Åskåt og Meavraskjer

Mandal

Kommunen

7

Indre og Ytre Mannevær

Mandal

Kommunen

8

Maurholmen, Odd og Lilleodd

Mandal

Kommunen

9

Langøy, Geiderøyane, Havnøyane og Skudeholmen øst

Søgne

Staten

10

Hundsøya

Søgne

Kommunen

11

Tjamsøya

Søgne

Staten

12

Del av Smørholmen

Lillesand

Staten

13

Store og Lille Fugleholmen

Lillesand

Kommunen

14

Lyngholmen, Kjeholmen m.fl.

Lillesand

Staten

15

Oddeskjær

Lillesand

Staten

16

Store Lyngholmen

Lillesand

Kommunen

17

Garpholmen

Lillesand

Kommunen

18

Store Måkholmen og Hvitholmen

Grimstad

Staten

19

Hove Kalvøy, Mellom- og Ytre Kalvøy

Grimstad

Staten

20

Skurvene

Arendal

Kommunen

21

Ærøya

Arendal

Kommunen

22

Lyngør flateskjær og De gule haugene

Tvedestrand

Kommunen

23

Skadden m. fl.

Risør

Kommunen

24

Holmer v/ Lille Vardøya

Risør

Kommunen

25

Holmer v/ Store Vardøya

Risør

Kommunen

26

Holmer v/Risøya

Risør

Kommunen

27

Liten holme v/Riholmen

Risør

Kommunen

28

Lille Stangholmen

Risør

Staten

29

Store og Lille Taraldskjær

Risør

Staten

30

Karrholmene, Laukholmen og Lysstakholmen

Risør

Staten

31

Del av Hoskuldsholmen

Risør

Staten