Viltforvaltning

Aust-Agder fylkeskommune har ansvar for forvaltning av høstbare, ikke-truede arter av vilt og innlandsfisk i fylket.

Foto: Olav Schrøder