Forvaltningsplan for friluftslivsområdene i skjærgården

Forvaltningsplan for friluftslivsområdene i skjærgården i Aust-Agder, 2013-2018 dekker alle kystkommunene i Aust-Agder: Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand. Målet med forvaltningsplanen er å gi en mer utførlig beskrivelse av de statlig sikrede friluftslivsområdene i skjærgården.

Målet med forvaltningsplanen er å gi en mer utførlig beskrivelse av de statlig sikrede friluftslivsområdene i skjærgården og få en oversikt over behov for nye tilretteleggingstiltak med kostnader for perioden 2013-2018.

Bakgrunnen er at Direktoratet fra naturforvaltning (DN) fra 2013 vil praktisere behovsprøvd fordeling av tiltaksmidler basert på forvaltningsplaner for den enkelte kommune og det enkelte friluftslivsområde. I Aust-Agder har fylkeskommunen tatt ansvar for å få utarbeidet en felles forvaltningsplan for de fem kystkommunene.

Planen kan leses her: