Kyststi i Aust-Agder

Det er gjennomført kartlegging av mulig trase for kyststi i kystkommunene i Aust-Agder. I 2017 har Grimstad kommune, Arendal kommune og Tvedestrand kommune satt i gang prosjekt for gjennomføring av kyststistrekninger.

Fylkeskommunen har i budsjettet for 2018 vedtatt å følge opp arbeidet med kyststi i Aust-Agder. Midlene skal brukes til å realisere strekninger av kyststien som ble kartlagt i forprosjektet.

Forprosjektet viste at det er mulig å legge en kyststitrase gjennom kystkommunene. Rapporter og forslag til kyststitrase i Aust-Agder er gjennomført av Friluftsrådet Sør og Midt-Agder Friluftsråd på oppdrag fra fylkeskommunen og kommunene.

Rapportene kan fås ved å kontakte fylkeskommunen: berit.weiby.gregersen@austagderfk.no.