Tiltak i vassdrag

Det skal søkes om tillatelse til tiltak i vassdrag der det er mulighet for at fisk eller andre ferskvannsorganismer blir påvirka

Foto: Øystein Kristensen

Det skal søkes om tillatelse til tiltak i vassdrag der det er mulighet for at fisk eller andre ferskvannsorganismer blir påvirka. Dette er beskrevet i Forskrift om fysiske tiltak

Søknaden skal sendes til fylkeskommunen når tiltaket skal utføres i deler av vassdrag der det ikke er laks eller sjøaure. For lakse- og sjøaureførende deler av vassdrag må søknaden sendes Fylkesmannen (fmavpost@fylkesmannen.no)

Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket og hvor det er tenkt utført, med bruk av kart.

Søknader til oss (Aust-Agder fylkeskommune) sendes til postmottak (postmottak@austagderfk.no) eller til; Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. Vi foretrekker at søknaden kommer pr e-post.