Kultiveringsanlegg innlandsfisk

Det skal søkes om tillatelse dersom det opprettes anlegg for produksjon eller oppbevaring av innlandsfisk.