Fiskeforvaltning

Aust-Agder fylkeskommune arbeider for å bevare naturlige bestander av fisk og andre ferskvannsorganismer og bidrar i arbeidet med å sikre fritidsfiskeressursene i fylket for allmenhet og næringsutvikling.