Smart Start - gratis introduksjonskurs

Dette kurset er for deg som ønsker å starte egen virksomhet. Passer for alle som har en ide, har noe på gang eller vil ha nytt påfyll. Her får du generell informasjon som du som etablerer har behov for. Kurset varer en kveld, 3 timer.

Formål

Gjennom denne samlingen ønsker vi å motivere deltakerne til å jobbe videre med sine ideer på en slik måte at den er mest mulig levedyktig om den settes ut i livet.

Deltakerne får et felles grunnlag før eventuelt videre kurs og veiledning. Målet er også å forklare realitetene i de utfordringene det kan være å starte en egen bedrift. Gjennom videre kurs og veiledning håper vi å fylle det behovet som eksisterer med tanke på kompetanse og råd.

Mange vil også ha mulighet for å settes i nettverk med andre – om de skulle ønske det.

Innhold:

Ide

 • Hva er ideen og hvordan skiller den seg fra andre?
 • Hva ønsker du å oppnå med å starte egen bedrift?
 • Hvor ønsker du å være om f.eks 3 år?


Forretningsplan

 • Forklar konseptet
 • Hvordan skal jeg få til salg?
 • Hvordan skal mitt produkt bli kjent?
 • Driftsbudsjett
 • Kapitalbehov
 • Hvordan finansiere kapitalbehovet?


Selskapsform

 • AS, ENK, NUF, ANS/DA?
 • Hva er fordeler/ulemper med de forskjellige selskapsformene?
 • Sykdoms- og trygderettigheter
 • Risiko
 • Kostnader


Økonomi

 • Regnskap
 • Moms
 • Lønn
 • Søknad om støtte?


Hvordan kan det offentlige bidra i tiden fremover?

Kursholdere: Morten Berger, Berger Bedriftsutvikling AS og Inge Juul-Pettersen, Etablerersenteret IKS

Klikk her for påmelding

Gå inn i kalenderen og finne kursdag for det kurset du ønsker å delta på. Her finner du også en rekek andre kurs som kan være nyttige.