Bedriftsøkonomi og regnskap

Kurset varer 3 x 3 timer og vil gi deg en introduksjon til de viktigste lovene og reglene knyttet til etablering og drift av en ny virksomhet. Gjennom praktiske eksempler vil vi ta opp temaer som valg av selskapsform, skatt, bilagshåndtering, regnskap, budsjett, likviditetsstyring.

Kurset har følgende oppbygging og innhold:

Etablering og oppstart

 • Valg av selskapsform og tilhørende risiko
 • Regelverk knyttet til ulike selskapsformer
 • Offentlige registre og lovpålagte registreringer
 • Skatte- og avgiftssystemer, samt nærings- og mva oppgave
 • Hvordan håndtere lønnsutbetalinger og lønnsinnberetninger til Skatteetaten


Løpende drift

 • Hva er et regnskap (regnskapsloven og god regnskapsskikk)
 • Krav til bilagshåndtering, føringer og oppbevaring (bokføringsloven)
 • Krav til internkontroll
 • Forholdet til regnskapsfører, revisor og øvrige rådgivere


Styring og kontroll

 • Hvordan lese og forstå et regnskap, med fokus på lønnsomhet og soliditet
 • Timekalkyler, produktkalkyler og prissetting
 • Budsjettering – fremgangsmåte og metoder
 • Behov for likviditetsstyring

 

Kursholdere:

Ernst & Young AS er engasjert til gjennomføring av kursene, med følgende kursholdere:

 Dag 1: Harry Tunheim

Dag 2: Christina Andersson, Senior og siviløkonom.

Dag 3: Ole Jørn Horntvedt, Manager og Rådgiver.

Påmelding til kurset i kurskalenderen