Kurs og aktiviteter

Gratis gründerkurs våren 2017

Drømmer du om å starte din egen bedrift?

Aust-Agder fylkeskommune arrangerer gratis gründerkurs i samarbeid med kommuner, Etablerersenteret IKS, Sørlandsporten Næringshage og Setesdal Regionråd.

Her vil du få god faglig innføring tilpasset deg som går og tenker på å starte egen bedrift eller allerede er i gang. Meld deg på kurs som nå tilbys flere steder i fylket

Introduksjonskurs Smart-Start 

Kurset inneholder praktisk orientering om bedriftsetablering, forretningsplanlegging samt informasjon om aktører i det lokale virkemiddelaparatet som arbeider med tilrettelegging, veiledning og støtte til deg som nyetablerer.

Dato

Klokkeslett

Kurssted

18. januar

17:00-21:00

Arendal, Eureka Kompetanse

15. februar

17:00-21:00

Tvedestrand, lokaler avklares

22. februar

17:00-21.00

Arendal, Eureka kompetanse

15. mars

17:00-21:00

Byglandsfjord, Revsnes hotel

22. mars

17:00-21:00

Arendal, Eureka kompetanse

26. april

17:00-21:00

Arendal, Eureka kompeanse

10. mai

17:00-21:00

Tvedestrand, lokaler avklares

31. mai

17:00-21:00

Arendal, Eureka kompetanse

 14. juni

17:00-21:00

 Arendal, Eureka Kompetanse

Meld deg på

 

Bedriftsøkonomi og regnskap, del 1-3

Kurset vil gi deg en introduksjon til de viktigste lovene og reglene knyttet til etablering og drift av en ny virksomhet. Gjennom praktiske eksempler vil vi ta opp temaer som valg av selskapsform, skatt, bilagshåndtering, regnskap, budsjett, likviditetsstyring.

Dato

Klokkeslett

Kurssted

2., 7., og 9. februar

18:00-21:00

Tvedestrand, lokaler avklares 

28. feb., 2. og 7. mars

18:00-21:00 

Arendal, Eureka kompetanse

19., 20. og 25. april

18:00-21:00

Byglandsfjord, Revsnes hotell

4., 9. og 11. mai

18:00-21:00 

Arendal, Eureka kompetanse

Meld deg på 

 

Web og sosiale medier som markedskanal, del 1-3

Kurset gir en orientering om muligheter for bruk av web og sosiale medier til salg og markedsføring av produkter og tjenester. Digital markedsforståelse, web og sosiale medier samt forståelse av teknologi er tre hovedpilarer for dette kurset.  

Dato

Klokkeslett

Kurssted

7., 9. og 14. februar

18:00-21:00

Arendal, Eureka kompetanse

28. feb., 2. og 7. mars 18:00-21:00  Tvedestrand, sted avklares
10 og 11. mars

18:00-21:00 og 09:00-15.00

 Revsnes hotell, Byglandsfjord

Meld deg på

                                               

Jusskurs for grϋndere, del 1-2

Praktisk foredrag over spillereglene i næringslivet med eksempler fra virkeligheten særlig i forhold til ulike aktører; før en starter egen næring, når en setter i gang og når en er i full drift.

Dato

Klokkeslett

Kurssted

14. og 16. februar

18:00-21:00

Refsnes hotell, Byglandsfjord

21. og 23. mars

18:00-21:00

Tvedestrand, lokaler avklares

4. og 6. april

18:00-21:00

Arendal, Eureka kompetanse

Påmelding til kursene klikk her

 

Salgskurs, del 1-2

Kurs i selgende kommunikasjon av ide/produkt. Kurset er spekket med konkrete eksempler deltakerne normalt kjenner seg igjen i og teori gjøres om til forståelig praksis. Hvordan avklare kundenes forventninger og opplevde behov? Hvordan tilpasse kommunikasjon og oppfølging av kundene?

Dato

Klokkeslett

Kurssted

31. januar, 2. februar

18:00-21:00

Arendal, Eureka kompetanse

28. og 30. mars

18:00-21:00

Revsnes hotell, Byglandsfjord, 

18. og 20. april

18:00-21:00

Arendal, Eureka kompetanse

25. og 27. april

18:00-21:00

Tvedstrand, lokaler avklares

Påmelding til kursene klikk her

 

Kontakperson for kursene: Agnese Bjerkholt, mobil: 413 27853