Kurs og aktiviteter

Gratis gründerkurs våren 2017

Drømmer du om å starte din egen bedrift?

Aust-Agder fylkeskommune arrangerer gratis gründerkurs i samarbeid med kommuner, Etablerersenteret IKS, Sørlandsporten Næringshage og Setesdal Regionråd.

Her vil du få god faglig innføring tilpasset deg som går og tenker på å starte egen bedrift eller allerede er i gang. Meld deg på kurs som nå tilbys flere steder i fylket

Introduksjonskurs Smart-Start 

Kurset inneholder praktisk orientering om bedriftsetablering, forretningsplanlegging samt informasjon om aktører i det lokale virkemiddelapparatet som arbeider med tilrettelegging, veiledning og støtte til deg som nyetablerer.

Datoo

Klokkeslett

Kurssted

31. mai

17:00-21:00

Arendal, Eureka kompetanse

 14. juni

17:00-21:00

 Arendal, Eureka Kompetanse

Meld deg på

 

Bedriftsøkonomi og regnskap, del 1-3

Kurset vil gi deg en introduksjon til de viktigste lovene og reglene knyttet til etablering og drift av en ny virksomhet. Gjennom praktiske eksempler vil vi ta opp temaer som valg av selskapsform, skatt, bilagshåndtering, regnskap, budsjett, likviditetsstyring.

Dato

Klokkeslett

Kurssted

Nye kurs kommer til høsten

 

 

Meld deg på 

 

Web og sosiale medier som markedskanal, del 1-3

Kurset gir en orientering om muligheter for bruk av web og sosiale medier til salg og markedsføring av produkter og tjenester. Digital markedsforståelse, web og sosiale medier samt forståelse av teknologi er tre hovedpilarer for dette kurset.  

Dato

Klokkeslett

Kurssted

Nye kurs kommer til høsten

 

 

Meld deg på

                                               

Jusskurs for grϋndere, del 1-2

Praktisk foredrag over spillereglene i næringslivet med eksempler fra virkeligheten særlig i forhold til ulike aktører; før en starter egen næring, når en setter i gang og når en er i full drift.

Dato

Klokkeslett

Kurssted

Nye kurs kommer til høsten

 

 

Påmelding til kursene klikk her

 

Salgskurs, del 1-2

Kurs i selgende kommunikasjon av ide/produkt. Kurset er spekket med konkrete eksempler deltakerne normalt kjenner seg igjen i og teori gjøres om til forståelig praksis. Hvordan avklare kundenes forventninger og opplevde behov? Hvordan tilpasse kommunikasjon og oppfølging av kundene?

Dato

Klokkeslett

Kurssted

Nye kurs kommer til høsten

 

 

Påmelding til kursene klikk her

 

Kontaktperson for kursene: Nils Langerød, mobil: 915 26410