Starte egen bedrift?

Aust-Agder fylkeskommunes entreprenørskapssatsning

Gjennom satsningen skal grunderen få tilbud om økt kompetanse gjennom kurs og spisskompetanserådgivning.

Grunderen skal få god hjelp fra næringsapparatet i sin hjemkommune og fylkeskommunen har som mål å bidra til at kommunen skal få veiledning, kompetanse og hjelp til å gjøre dette på en best mulig måte.

Rådgivning

Kommunene har næringsrådgivere som kan være et bra sted å starte for å lufte ideen man har. Gjennom kontakt med din hjemkommune kommer det kanskje opp nye muligheter for lokale, nettverk og mentorer i prosessen videre. 

Fylkeskommunen vil være et tillegg til den veiledning du kan få i din kommune. Vi har muligens nettverk eller fagkompetanse som ikke finnes i kommunen - eller kan bidra som en sparringspartner for grunderen.

Innovasjon Norge har nå også en mentortjeneste  som man kan søke om å få tilgang til. Da vil man få tilgang til en mentor som kan hjelpe deg videre med dine faglige utfordringer over tid.

Kurs

Aust-Agder fylkeskommunes entreprenørskapssatsning har som mål å legge til rette for at de som ønsker å starte egen bedrift skal være rustet til det på en best mulig måte. Vi arrangerer derfor kurs som er spesialdesignet for akkurat grundere.

Finansiering

Etablerertilskudd:
Ønsker du å søke etablerertilskudd? Innovasjon Norge har visse føringer og prioriteringer som du kan lese mer om på deres nettsted.

Innovasjon Norge vurderer søknaden ut fra kriterier som:

faglig kompetanse (selv eller gjennom partnere eller nettverk)
gjennomføringsevne til grunder
plan for kapitalbehov og finansiering
Innovativ forretningside
forretningsmessig lønnsom ide

Kontaktperson ved Innovasjon Norge i Agder er :

Frode Braadland
Epost: Frode.braadland@innovasjonnorge.no


Regionalt næringsfond
Aust-Agder er delt inn i 4 næringsfond-regioner: Setesdal, østregionen, Iveland/Birkenes/Lillesand-regionen og Arendal/Grimstad/Froland-regionen. Næringssjef i din kommune deltar i regionalt næringsfond.
Om du skulle ønske å søke finansiering gjennom regionalt næringsfond må du ta kontakt med næringssjef i din kommune - og sammen vil dere kunne legge frem en søknad om tilskudd.

 

Behold dagpenger/arbeidsavklaringspenger!

Under planlegging og oppstart av egen virksomhet kan du, hvis du er berettiget, beholde din rett til dagpenger fra NAV, selv om du begunner å jobbe med din bedrift. Veilederne i kommunene i Aust-Agder kan hjelpe deg med en gjennomgang og vurdering av om du fyller kravene til å beholde dagpengene under planlegging / oppstart av egen virksomhet. Denne vurderingen er nødvendig før NAV kan behandle søknaden din.

10 gode råd for gründere


1. Sett deg realistiske mål 
2. Kartlegg veien (og hindringene) til ditt mål 
3. Velg deg et produkt som du selv er begeistret for og som andre har behov for
4. Gi utrykk for entusiasme i det du sier og gjør - det virker inn på andre 
5. Lær deg alt om dine produkter og tjenester 
6. Lytt til markedet! Vær fleksibel og gjør endinger underveis 
7. Ta vare på gode kontakter - av kontakter kommer nye kontakter 
8. God service til kundene kan aldri overdrives 
9. Tro på deg selv og vær stolt over det du gjør
10. Vær tålmodig