Starte egen bedrift

Aust-Agder fylkeskommunes ønsker å stimulere til entreprenørskap gjennom satsing på gründere som kan tenke seg å starte eller utvikle egen virksomhet.

Satsing på gründere og entreprenørskap! 

Det arrangeres gründerkurs som er spesialdesignet for akkurat grundere. Disse kursene gjennomføres flere steder i fylket hvert halvår. Kursene annonseres og legges inn i som en og en aktivitet i kurskalenderen, fortløpende etter hvert som det er avtalt sted og dato med våre samarbeidsparter og kursholdere for hvert enkelte gründerkurs. 

Gründere kan også få god hjelp fra næringsansvarlig i sin hjemkommune, Etablerersenteret IKS i Arendal eller Innovasjon Norge i Grimstad. For kommunene Lillesand, Birkenes og Iveland kan også Eva-senteret i Kristiansand benyttes.