Ny vekst i Agder

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner lyser ut til sammen 5 millioner kroner hver år gjennom NY VEKST i Agder 2017-2019.

Ordningen støtter omstillingsprosjekter og tiltak som fremmer nyskaping, fornyelse og styrking av konkurransekraften i Agder. NY VEKST i Agder prioriterer tiltak og prosjekter som styrker innovasjons- og omstillingsevnen både i eksisterende bedrifter og i nye næringer.

Prosjekter støttet gjennom NY VEKST skal kunne gi regionale effekter knyttet til regionens omstillingsutfordringer. Det gis ikke støtte til utviklings av enkeltbedrifter.

Det søkes på www.regionalforvaltning.no  hvor du krysser av for Aust-Agder og finner ordningen: Agder – NY VEKST.