Flerkulturell Verdiskaping Agder

Du er invitert til innovasjonscamp i Arendal! Meld deg på!

Illustrasjonsfoto: Innoventi

Når: 13. og 15. november fra klokken 16.30 til 20.00

Hvor: Torvgata 7, Arendal

Vi leter etter deg med innvandrerbakgrunn, personlig drive, lyst til å skape noe, og som ønsker å bli din egen arbeidsgiver. Du inviteres herved til å være med på innovasjonscamp i Arendal! Her vil du få muligheter til å utvikle egen forretningsidé, møte andre gründere og dyktige veiledere. Campen er gratis, og dersom det er nødvendig kan vi hjelpe til med transport og overnatting (for deg som bor langt unna).

For påmelding, klikk her

In English:

Welcome to Aust-Agder county's new initiative - Impulse Teams. Through this intensive program, you will receive targeted impulses from an experienced business team targeted to assist to fulfil your dream of becoming an entrepreneur.

We will arrange an innovation camp, September 25th and 26th (4:30-8pm), to select participants to the Impulse Teams. Network, build bonds, inspire and create.

Apply by filling out the form through this link:

Målgruppe:

Deltakerne på campen må ha en forretningsidé eller være tidlig i etableringsfasen, og ha motivasjon til å utvikle ideen videre.

Av deltakerne på innovasjonscampen vil de 3-5 med størst potensiale for etablering få tilbud om deltakelse i et impulsteam. Her vil gründeren få tildelt en timebank til fri disposisjon.

Det unike med impulsteam er at gründeren får tilgang på personer med skreddersydd kompetanse som møtes over tid. Noe som kan gi gründeren:

  • Nye impulser
  • Fylle inn fallgruver
  • Gi ekspertveiledning og energi

Det er en fordel om du kan kommunisere godt på norsk og/eller engelsk. Dette opplegget skal være mulig å gjennomføre ved siden av utdanning eller arbeid.

Dersom du mottar introstønad eller annen stønad fra NAV vil du ikke miste denne ved å delta på campen.

Kontakt:

Kontaktperson er rådgiver Ivar Bergem Strand i Aust-Agder fylkeskommune: ivar.bergem.strand@austagderfk.no

Andre tilbud:

Forkurs

  • En innføring i hva det er viktig å være oppmerksom på som gründer i Norge. Dette passer for den som lurer på om gründerskap er veien å gå, eller som har en konkret forretningsidé. 

  • Kursene holdes spredt rundt om i Agder http://evasenter.no/flerkulturell-verdiskaping/. Følg oss gjerne på facebook: Flerkulturell verdiskaping Agder. Kontaktperson er rådgiver Jens Anders Risvand jar@evasenter.no

Andre på Agder som kan gi råd og veiledning om etablering av egen virksomhet:

Etablerersenteret i Kristiansand (EVA-senteret) http://evasenter.no/

Etablerersenteret i Arendal: http://www.etablerersenteret.no/

Sørlandsporten Næringshage i Risør: https://www.sorlandsporten-naringshage.no/

Næringshagen i Mandal: http://www.naringshagen.no/

Næringshagen i Lister: https://listernyskaping.no/

Innoventus Sør (for hele Agder): https://innoventussor.no/om/

Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Agder

 

Gro Hege Hansen er prosjektleder og kan kontaktes på ghh@vaf.no

Aust-Agder fylkeskommune er prosjekteier med Vest-Agder fylkeskommune som hovedsamarbeidspartner, men prosjektet vil har mange samarbeidspartnere og bidragsytere utover fylkeskommunene.

Prosjektet har fått støtte av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennom ordningen «Etablereropplæring for innvandrere». Øvrige bidragsytere og samarbeidspartnere i prosjektet er Kristiansand kommune, Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland, Regionalt næringsfond for Østregionen, Etablerersenteret Vest-Agder IKS, Etablerersenteret IKS, Sørlandsporten næringshage og Lindesnesregionens næringshage.