Flerkulturell Verdiskaping Agder

Illustrasjonsfoto: Innoventi

Det finnes god hjelp for deg som:

  • lurer på om du skal starte egen virksomhet
  • har bestemt deg for å starte egen virksomhet
  • er i tidlig oppstartsfase av egen virksomhet

Du inviteres til gratis veiledning og kurs. Vi har følgende alternativer:

1) Forkurs

2: Andre på Agder som kan gi råd og veiledning om etablering av egen virksomhet:

Aust-Agder fylkeskommune er prosjekteier med Vest-Agder fylkeskommune som hovedsamarbeidspartner, prosjektet har også mange samarbeidspartnere og bidragsytere utover fylkeskommunene.

Prosjektet har fått støtte av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennom ordningen «Etablereropplæring for innvandrere». Øvrige bidragsytere og samarbeidspartnere i prosjektet er Kristiansand kommune, Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland, Regionalt næringsfond for Østregionen, Etablerersenteret Vest-Agder IKS, Etablerersenteret IKS, Sørlandsporten næringshage og Lindesnesregionens næringshage.