Bruke fleksibel vannkraft til å forsterke posisjonen som en verdensledende energiregion

Delmål 1.1:

Skape vekst gjennom å utvikle kraftforedlende industri

Electric Region Agder handler om skape verdier av det fleksible kraftoverskuddet, og styrke vår posisjon som verdensledende energiregion. Det viktigste vi kan gjøre er å skape vekst gjennom å utvikle kraftforedlende industri.

Store, internasjonale bedrifter ser etter stabil leveranse av klimavennlig kraft til sine produksjoner. Det gjør Agder perfekt for kraftintensive industrier. Prosessindustrien i regionen er allerede godt etablert, og er verdensledende på å utvikle klimavennlige løsninger. Eyde-klyngen har i mange år vist vei for å utvikle en bærekraftig og konkurransedyktig industri.

Agder har plass til flere aktører. Derfor jobbes det for å utvikle nye industrier på Agder. Kombinasjonen av fornybar energi og kjølig klima gjør regionen til en ideell lokasjon for datasentre. Enten det er på Støleheia i Vennesla, på Lista fly- og næringspark – eller andre steder lenger øst - så muliggjør dette et nytt industrieventyr på Agder. Mulighetene er mange.

I fjor ble funksjonen Invest in Agder etablert for å markedsføre Agder og våre ressurser internasjonalt, og skaffe flere investeringer til regionen. Flere bedrifter til Agder, basert på våre fortrinn, vil gi flere arbeidsplasser og økt verdiskapning.

Delmål 1.2:

Øke verdiskapingen gjennom kraftutveksling med Europa

Kraftoverskuddet vårt er langt større enn industrien bruker i dag. Samtidig som vi tiltrekker oss nye industriaktører, kan vi øke verdiskapingen gjennom kraftutveksling med Europa. For Agder vil økt energihandel være en fordel.

Mye sol- og vindkraft blir nå bygd ut i hele Europa. Vår fleksible vannkraft vil føre til at vi kan importere rimelig kraft når det er sol og blåser i Europa, og vi vil kunne eksportere vannkraft når det ikke blåser. Ekspertene er usikre på om vi vil eksportere eller importere mest over ett år. Uansett vil Agder fortsatt ha et stort kraftoverskudd som kan brukes i egen region. I tillegg bidrar vi både til mer utbygging av fornybar energi på kontinentet, samtidig som vi øker egen verdiskapning.