Styrke posisjonen som kompetanseregion for fremtidens energisystem

Delmål 3.1: 

Være en region for utvikling og utprøving av morgendagens energiløsninger

Electric Region Agder handler om å videreutvikle teknologikunnskapen og kompetansen i Agder, og bruke den til å styrke posisjonen som kompetanseregion for fremtidens energisystem. Målsettingen er at nye klima- og energiløsninger introduseres på Agder og at vi blir et globalt utstillingsvindu for regioner som arbeider for å bli fullelektriske og fornybare.

Teknologi- og kompetansemiljøene på UiA, Agder Energi og i næringslivet er viktige pådrivere for å etablere Agder som et slikt globalt knutepunkt for de nye løsningene, som er rett rundt hjørnet.

Delmål 3.2: 

Utvikle bedrifter som leverer løsninger til et globalt energimarked

Regionen må også satse på å utvikle bedrifter som leverer løsninger til et globalt energimarked. Slik kan Agder, som en liten region i verdensskala, ta en ledende rolle og bli en sentral energiaktør som kan elektrifisere regionen og legge til rette for nytt næringsliv.