Ta en ledende posisjon i utviklingen av et fullelektrisk samfunn

Delmål 2.1: 

Elektrifisere transporten i regionen

Electric Region Agder handler om å skape et fullelektrisk samfunn. Vi må erstatte fossilenergi som bensin og diesel med fornybar og lokal vannkraft. Over 70 prosent av Agders klimautslipp (om vi holder industrien utenfor) kommer i dag fra transportsektoren. Ved bare å ta i bruk 20 prosent av regionens kraftoverskudd kan vi elektrifisere all vår transport.

Allerede innen 2030 kan store deler være elektrifisert. Da må vi bygge en infrastruktur for fremtidens digitale og klimavennlige samfunn. Våre havner må tilby landstrøm og våre flyplasser må kunne ta imot elektriske fly.

Delmål 2.2:

Bygge ut nødvendig infrastruktur for et fullelektrisk samfunn

Elektrifisering og digitalisering går hånd i hånd. Nye fiberkabler må legges, både internt i Agder og ut av regionen, slik at industrien kan komme rett på den digitale motorveien. Smarte og fleksible nett, som gir samspill mellom produksjon og bruk, må bygges ut.

Samarbeidet mellom Agder Energi og Microsoft om fremtidens energistyring er et viktig bidrag til å bygge Electric Region Agder. I tillegg demonstrerer det hvor langt fremme Agder er i å forstå utfordringene som kommer: God verdiskaping som møter klimautfordringen.