Internasjonal strategi for Agder

Aust- og Vest-Agder fylkeskommune har utarbeidet en internasjonal strategi for regionen. Strategien er knyttet tett sammen med regionplan Agder 2020.