Hva kan vi hjelpe deg med?

Næringsseksjonens mål er å styrke Aust-Agders konkurransekraft gjennom en bærekraftig regional utvikling. For å oppnå dette søker vi å:
 

  • være rådgiver og pådriver for næringsutvikling i Aust-Agder.
  • fremme nyetableringer.
  • (del-)finansiere prosjekter som stimulerer til nærings- og regionalutvikling.
  • utføre de politiske vedtak som er relatert til styrking av næringslivet.
  • samarbeide med andre offentlige instanser, forsknings- og utdanningsmiljøer.

Vi er til for næringslivet i Aust-Agder, og vi er til for dem som bidrar til å støtte opp om et aktivt og innovativt næringsliv. Hvis du ikke finner den informasjonen du har behov for på nettsidene våre, ta kontakt med oss!