Gründerkurs

Gratis gründerkurs høsten 2017

Drømmer du om å starte din egen bedrift?

Aust-Agder fylkeskommune arrangerer gratis gründerkurs i samarbeid med kommuner, Etablerersenteret IKS, Sørlandsporten Næringshage og Setesdal Regionråd.

Her vil du få god faglig innføring tilpasset deg som går og tenker på å starte egen bedrift eller allerede er i gang. Meld deg på kurs som nå tilbys flere steder i fylket

Introduksjonskurs Smart-Start 

Kurset inneholder praktisk orientering om bedriftsetablering, forretningsplanlegging samt informasjon om aktører i det lokale virkemiddelapparatet som arbeider med tilrettelegging, veiledning og støtte til deg som nyetablerer.

Datoo

Klokkeslett

Kurssted

31. august

17:00-21:00

Arendal, Eureka kompetanse

13. september

17:00-21:00

Risør, Næringshagen

20. september

17:00-21:00

Grimstad, Sorenskrivergården
04. oktober 17:00-21:00 Arendal, Eureka kompetanse
12. oktober  17:00-21:00 Setesdal, Revsnes Hotel
01. november 17:00-21:00 Arendal, Eureka kompetanse
09. november 17:00-21:00 Risør, Næringshagen
15.november 17:00-21:00 Grimstad, Sorenskrivergården
06.desember 17:00-21:00 Arendal, Eureka kompetanse

Meld deg på

 

Bedriftsøkonomi og regnskap, del 1-3

Kurset vil gi deg en introduksjon til de viktigste lovene og reglene knyttet til etablering og drift av en ny virksomhet. Gjennom praktiske eksempler vil vi ta opp temaer som valg av selskapsform, skatt, bilagshåndtering, regnskap, budsjett, likviditetsstyring.

Dato

Klokkeslett

Kurssted

19.-20.-26. september

18:00-21:00

 Arendal, Eureka kompetanse

17.-19.-24. oktober

18:00-21:00

Risør, Næringshagen

14.-16.-21. november

18:00-21:00

Byglandsfjord, Revsnes hotel

Meld deg på 

 

Web og sosiale medier som markedskanal, del 1-3

Kurset gir en orientering om muligheter for bruk av web og sosiale medier til salg og markedsføring av produkter og tjenester. Digital markedsforståelse, web og sosiale medier samt forståelse av teknologi er tre hovedpilarer for dette kurset.  

Dato

Klokkeslett

Kurssted

3.-5.-10. oktober

18:00-21:00

Risør, Næringshagen

27. og 28. oktober

18:00-21:00

Byglandsfjord, Revsnes hotel

 7.-9.-14. november

18:00-21:00

Arendal, Eureka Kompetanse 

Meld deg på

                                               

Jusskurs for grϋndere, del 1-2

Praktisk foredrag over spillereglene i næringslivet med eksempler fra virkeligheten særlig i forhold til ulike aktører; før en starter egen næring, når en setter i gang og når en er i full drift.

Dato

Klokkeslett

Kurssted

10. - og 12. oktober

18:00-21:00

Arendal, Eureka kompetanse

31. okt. og 2. nov.

18:00-21:00

Setesdal, Revsnes Hotel

14. og 16. november

18:00-21:00

Risør, Næringshagen

Påmelding til kursene klikk her

 

Salgskurs, del 1-2

Kurs i selgende kommunikasjon av ide/produkt. Kurset er spekket med konkrete eksempler deltakerne normalt kjenner seg igjen i og teori gjøres om til forståelig praksis. Hvordan avklare kundenes forventninger og opplevde behov? Hvordan tilpasse kommunikasjon og oppfølging av kundene?

Dato

Klokkeslett

Kurssted

3. og 5. oktober

18:00-21:00

Byglandsfjord, Revsnes Hotel

24. og 26. oktober

18:00-21:00

Arendal, Eureka Kompetanse

27. og 29. november

18:00-21:00

Risør, Næringshagen

Påmelding til kursene klikk her

 

Kontaktperson for kursene: Nils Langerød, mobil: 915 26410