Råd og veiledning

Kulturminnevernseksjonen gir råd og veiledning til private og offentlige aktører. Her vil vi samle relevente lenker og nedlastbart materiell.

Bilde fra Nomeland i Valle. Foto: Ingvild Paulsen/AAfk

Hvordan sette i stand eldre bygninger:

Eiere av verneverdige eller fredede bygninger forvalter en viktig del av landets kulturminner. Når en bygning skal settes i stand etter antikvariske retningslinjer, er det flere ting å passe på:

  • Mest mulig av bygningens opprinnelige eksteriør, slik som dører, vinduer, panel, taktekking osv., skal tas vare på.
  • Eventuelle tilbakeføringer til opprinnelig utseende skal gjøres på et sikkert dokumentert grunnlag. Tidligere situasjon kan for eksempel dokumenteres ved hjelp av gamle foto, tegninger og lignende.
  • Ved restaurering og vedlikehold bør inngrepene være så små som mulig, og det skal brukes tradisjonelle materialer og metoder.
  • Kun det som er nødvendig skal skiftes ut ved feks. råte. Det skal da brukes identiske kopier av opprinnelige materialer. Ta eventuelt vare på utskiftede deler som dokumentasjon.
  • Tidligere endringer slik som ombygginger, er en del av en bygnings historie, og kan i mange tilfeller være viktig å bevare.
  • Også skjulte deler av bygningen, f.eks. konstruksjonen, er viktig å bevare.

Du kan lese mer om antikvarisk bygningsvern på Riksantikvarens hjemmesider. Der ligger det gode informasjonsark som tar for seg spesielle tema, f.eks. restaurering av vinduer, panel, tak, dører osv.


Nedlastbare brosjyrer:

 

Last ned brosjyre med råd og tips om utvendig restaurering av eldre trehus

Råd og tips om utvendig restaurering av eldre trehus (pdf)

 

Last ned veileder for spesialomoråde regulert til bevaring

Veileder for spesialomoråde regulert til bevaring (pdf)

 

Byggeskikk i Aust-Agder, historisk oversikt (pdf)