Kommunale kulturminneplaner

Kommunale kulturminneplaner er et virkemiddel for å sette kulturminner på den lokalpolitiske dagsorden og  legger vekt på medvirkning og lokalt engasjement i utvelgelsen av kulturminner som skal bevares. Kommunale kulturminneplaner skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger i kommunen, skape forutsigbarhet for forvaltning, eiere og utbyggere og være et redskap for å synliggjøre kulturarven som ressurs.

Bilde fra Lyngør, Tvedestrand kommune  Foto: Ingvild Paulsen/AAFK

Nyttige lenker og tips:

En kulturminneplan er kommunens oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommunene og forvaltninge av disse. Kommunene definerer selv innholdet i egne kulturminneplaner og hvilke kulturminner som skal inngå i planen.

Pr. 1.januar 2016  har Grimstad, Arendal, Åmli, Bykle og Risør kommuner startet arbeidet med kommunale kulturminneplaner.

Riksantikvarens side om kulturminneplaner i kommunene:

Eksempler planprogram:

Rælingen

Risør

Eksempler ferdige kulturminneplaner:

Hamar

Karmøy

Gjesdal kommune    

Høylandet kommune    

Samnanger kommune   

 Steinkjer kommune. Kulturminneplan    

Steinkjer kommune. Tiltaksdel