Månedens kulturminne i Aust-Agder

Siden 2010 har ansatte ved seksjon for kulturminnevern jevnlig skrevet om mange av kulturskattene som vi har i fylket. Under overskriften "Månedens kulturminne" blir historien om ulike kulturminner fortalt.

Mars 2019: Funn fra steinalder på Jortveit i Grimstad

Månedens kulturminne i mars er funn fra steinalder på Jortveit.

Kulturminne mars: Funn fra steinalder på Jortveit i Grimstad
Noen av funnene fra Jortveit i Grimstad. Foto: © 2019 Kulturhistorisk museum, UiO / CC BY-SA 4.0

Arkiv for seksjon for kulturminnevern