Månedens kulturminne i Aust-Agder

Siden 2010 har ansatte ved seksjon for kulturminnevern jevnlig skrevet om mange av kulturskattene som vi har i fylket. Under overskriften "Månedens kulturminne" blir historien om ulike kulturminner fortalt.

September 2019: Nyoppdaget maske på Fjære kirkes sørportal

Månedens kulturminne i september er en nyoppdaget maske på Fjære kirkes sørportal.

Kulturminne september: Nyoppdaget maske på Fjære kirkes sørportal
Demonen på Fjære kirkes sørportal. Foto: © 2019 Aust-Agder fylkeskommune v/ Ingunn Dahlseng Håkonsen

Arkiv for seksjon for kulturminnevern