Månedens kulturminne i Aust-Agder

Siden 2010 har ansatte ved seksjon for kulturminnevern jevnlig skrevet om mange av kulturskattene som vi har i fylket. Under overskriften "Månedens kulturminne" blir historien om ulike kulturminner fortalt.

Februar 2017: Tun på vandring - middelalderens Myklebostad

Månedens kulturminne i februar

er historiske tun på Myklebostad i Birkenes kommune.

Kulturminne februar: Tun på vandring - middelalderens Myklebostad
Foto: Nils Ole Sundet, Aust-Agder fylkeskommune

Arkiv for seksjon for kulturminnevern