Månedens kulturminne i Aust-Agder

Siden 2010 har ansatte ved seksjon for kulturminnevern jevnlig skrevet om mange av kulturskattene som vi har i fylket. Under overskriften "Månedens kulturminne" blir historien om ulike kulturminner fortalt.

Mai 2017: Minebøsse

Månedens kulturminne i mai er "mina i Pollen"

Kulturminne mai: minebøsse
Foto: Nils Ole Sundet

Arkiv for seksjon for kulturminnevern