Månedens kulturminne i Aust-Agder

Siden 2010 har ansatte ved seksjon for kulturminnevern jevnlig skrevet om mange av kulturskattene som vi har i fylket. Under overskriften "Månedens kulturminne" blir historien om ulike kulturminner fortalt.

Mars 2017: Byglandsfjord stasjon

Månedens kulturminne i mars er Byglandsfjord stasjon som var endestasjon for Setesdalsbanen.

Kulturminne mars: Byglandsfjord stasjon
Foto: Aadne G. Sollid, Aust-Agder fylkeskommune

Arkiv for seksjon for kulturminnevern