Månedens kulturminne i Aust-Agder

Siden 2010 har ansatte ved seksjon for kulturminnevern jevnlig skrevet om mange av kulturskattene som vi har i fylket. Under overskriften "Månedens kulturminne" blir historien om ulike kulturminner fortalt.

April 2017: Hollanderskjæret

Månedens kulturminne i april er Hollenderskjæret - en kulturhistorisk skatt i Risør

Kulturminne april: Hollenderskjæret i Risør
Foto: Kuben/AAma

Arkiv for seksjon for kulturminnevern