Månedens kulturminne i Aust-Agder

Siden 2010 har ansatte ved seksjon for kulturminnevern jevnlig skrevet om mange av kulturskattene som vi har i fylket. Under overskriften "Månedens kulturminne" blir historien om ulike kulturminner fortalt.

Mai 2018: Gravrøysa som ble borte

Månedens kulturminne i mai er en gravrøys som ligger på Hasseltangen i Raet nasjonalpark.

Denne gravrøysa er vanskelig å se, fordi den er nesten helt borte.

Heldigvis finnes det kilder som kan fortelle oss litt mer om hva som har vært her. 

Kulturminne mai: Gravrøysa som ble borte
"Gravrøysa" markert med stikkstang til høyre i bildet, Nasjonalparkforvalter Jenny M. Golbrandsen til venstre. Foto: I.Paulsen/Aafk

Arkiv for seksjon for kulturminnevern