Månedens kulturminne i Aust-Agder

Siden 2010 har ansatte ved seksjon for kulturminnevern jevnlig skrevet om mange av kulturskattene som vi har i fylket. Under overskriften "Månedens kulturminne" blir historien om ulike kulturminner fortalt.

August 2018: Ansiktsurnene i gravhaugen på Moen i Grimstad

Månedens kulturminne i august er ansiktsurnene fra bronsealder funnet i Grimstad.

Kulturminne august: Ansiktsurner
Ansiktsurner fra Moen i Grimstad. Foto: Kulturhistorisk museum.

Arkiv for seksjon for kulturminnevern