Månedens kulturminne i Aust-Agder

Siden 2010 har ansatte ved seksjon for kulturminnevern jevnlig skrevet om mange av kulturskattene som vi har i fylket. Under overskriften "Månedens kulturminne" blir historien om ulike kulturminner fortalt.

November 2019: "Har du funnet noe gammelt?"

Månedens kulturminne i november er funn som blir innlevert til fylkeskommunen.

Kulturminne november: Har du funnet noe gammelt?
Emner og spisser fra yngre steinalder som er innlevert til fylkeskommunen. Funnet på Tromøy i Arendal. Foto: © 2019 Aust-Agder fylkeskommune

Arkiv for seksjon for kulturminnevern