Månedens kulturminne i Aust-Agder

Siden 2010 har ansatte ved seksjon for kulturminnevern jevnlig skrevet om mange av kulturskattene som vi har i fylket. Under overskriften "Månedens kulturminne" blir historien om ulike kulturminner fortalt.

November 2017: Sjømannsskolen i Arendal

Sjømannsskolen er et landemerke for Arendal

Reguleringsplan for Fløyheia er lagt ut på offentlig høring, her foreslås det å bevare tårn og aula etter anbefaling fra fylkeskommunen.

Sjømannsskolen i Arendal
Sjømannsskolen sett fra byen. Foto: Tom Wassum, Arkitektskap as

Arkiv for seksjon for kulturminnevern