Bygningsvernprisen til Bjarne Bjorvatn

- Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris for 2013 er tildelt Bjarne Bjorvatn. Prisen gis for særlig fortjenestefull innsats for bevaring av historisk kystbebyggelse i sitt opprinnelige kulturlandskap, sa fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund under tildelingen i fylkestinget i dag.

Bjarne Bjorvatn mottokk Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris for 2013 av fylkesordfører Bjørgulv S. Lund i dag. Foto: Svein Buer

Bjarne Bjorvatn har, fra 1970-tallet og fram til i dag, satt i stand flere historiske bygninger i Lillesand, Arendal og Risør. Arbeidene er utført i fritiden og på en forbildelig måte.

Bjarne Bjorvatn restaurerte fra 1978-1981 Høvåg gamle prestegård "Folkvang",

Gabriel Scotts barndomshjem. Huset ble hensynsfullt satt i stand til sin tid byggetid i 1790.

Huset er i dag en viktig del av kulturmiljøet rundt Høvåg middelalderkirke i Lillesand.

Eiendommen "Havna" i Narestø, Arendal, ble reparert, tilbakeført og antikvarfaglig satt i stand fra 1997-2002. Her er hovedhus med hage, seilloft, båthus naust og uthus. Alle bygningene står på sin opprinnelige plass og har stor av autentisitet/ekthet.

Gården Moland på Akland, Søndeled, Risør ble satt i stand fra 2010-1013. Her er hovedhus fra 1709, eldhus, gårdssmie stabbur og uthus/stall. Det er lagt ned mye tid og store kostnader for å få arbeidene utført så antikvarfaglig riktig som mulig. Dyktige håndverkerne har utført arbeidene, etter grundige arkivundersøkelser og dokumentasjon på bygningene.

- Bjarne Bjorvatn, har utført et verdifullt arbeid for å bevare historiske bygninger i sitt rette miljø. Bygningene står på sin opprinnelige plass og er viktige bidrag til vår kystkultur, sa fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund under tildelingen i fylkestinget.

Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris ble opprettet i 1990 med egne retningslinjer. Formålet med prisen er å stimulere til vern om Aust-Agders kulturhistoriske og arkitektoniske verdier. Prisen tildeles for særlig tjenestefull innsats. Det være seg innen pleie, vedlikehold, istandsetting, tilpassing til eldre bebyggelse med mer. Det tilstrebes geografisk spredning og forskjellige former for bygningsvern. Prisen er på kr. 40.000. Fylkesutvalget fattet den 4. juni vedtak om tildeling av prisen for 2013.