Kulturminne september: Øyestad gamle kirke

Månedens kulturminne i september er Øyestad gamle kirke. Aust-Agder har en enestående rekke av stående steinkirker fra middelalder. Øyestad kirke er en av de åtte i rekka. Vet du hvilke andre steinkirker fra middelalder vi har i fylket?

Sydportalen på Øyestad kirke Foto: Ingvild Paulsen

Kirkens opprinnelige navn var Eyjarsstada kirkja – etter det norrøne mannsnavnet Eyjar. Ey- på norrønt betydde -øy. Kirken ble solgt på auksjon av kong Frederik IV for 705 riksdaler i 1723.

Skjøte ble utstedt i 1725 til privatpersoner i Øyestad sogn som kjøpte kirken på «allmuens vegne». Det er rimelig sikkert at den ble oppført på 1200 tallet. Byggeperioden var sannsynligvis fra ca. 1250 og utover.

Øyestad gamle kirke var tidligere hovedkirke for et stort geografisk område som inkluderte flere sogn. Det var Øyestad, Fjære, Froland og Hisøy. Alle disse er siden utskilt som egne prestegjeld.

Etter hvert ble det bygget ny hovedkirke på Bjorbekk, og det ble oppført en kirke på Nedenesengene (Engene kirke). Disse var mer sentralt plassert i forhold til mange av sognets innbyggere. Kirken på Rykene fikk dermed navnet Øyestad gamle kirke, og det er det navnet som brukes i dag.

Bilde av Øyestad gamle kirke

Arkitektur

Øyestad kirke er en gotisk langkirke bygd i stein og kalk, med plass til ca.300 mennesker. Detaljene er hugget i kleberstein. Veggene innvendig var dekorert med kalkmalerier. Kirken brant ned til grunnen 18 mai år 1900 og ble gjenoppbygd i 1902.  Kor, sakresti og tårn, sammen med kalkmaleriene ble totalt ødelagt.

I den bevarte delen er det to portaler, en i sør og en i vest.  Midt over vestportalen var det ett kongehode som ble ødelagt under brannen i 1900. Over syd portalen er det ett bispehode med mitra.  Øystein Ekroll mener kirken er inspirert av byggearbeidene i Stavanger domkirke etter brannen i 1272. Bispehodet har også likhetstrekk med ett bispehode i korgavlen i Stavanger.

Restaurering

Restaureringen av kirken ble gjort i 1902. Det var byggmestere fra Kristiania som hadde ansvaret for arbeidet. Restaureringen ble utført etter en plantegning av arkitekt J.H. Berner. Tegning/plan ble godkjent av «Fortidsmindesmærkers-forenings» formann.

Den søndre langveggen ble utbedret, kor og sakristi ble oppført i murstein. Spiret ble reist midt på kirkens tak, det ble anskaffet to nye klokker. Under tårnet/spiret mellom kirkens langvegger ble det reist to vakre gotiske mursteinsbuer.

Det er to portaler – i sør og i vest. Sørportalen har en søyle på hver side med en spissbue over. Midt over portalen er det et bispehode med mitra.Vestportalen har to halvsøyler på hver side og en inntrappet spissbue som er innrammet av en dekklist. Den har søylekapittel med bladverk. Den nyrestaurerte kirken ble innviet 12. desember 1902.

Øyestad gamle kirke ble gjenreist rimelig raskt etter brannen. Mye av æren for dette må tillegges Jørgen Midttun – lærer og klokker. Midttun gjorde en utrettelig innsats – både når det gjaldt det administrative og med praktiske ting som var nødvendig for at gjenoppbygging/restaurering kunne bli fullført.

Kirken gjennomgikk en ny restaurering i 2008. Veggene fikk da ny puss og ble hvitkalket. Det gamle spiret fra 1709 ble nå gjenskapt.

De andre middelalderkirkene i stein i Aust-Agder er:  Søndeled kirke, Dypvåg kirke, Holt kirke, Øystad kirke, Fjære kirke, Vestre Moland kirke og Høvåg kirke. Tilsammen ligger det 8 middelalderske steinkirker langs kysten i Aust-Agder.

Bilde av langveggen på Øyestad kirke

Kilde:  Øyestad Menighet: Øyestad gamle kirke 2002
Wikipedia