Kulturminne juni: "Huset på Bakken"

Bygningene på gården Bakken i Birkenes var i ferd med å gå tapt. Gårdshuset og flere andre bygninger ble reddet gjennom en istandsetting hvor hele prosessen ble dokumentert.

"Huset på Bakken" etter istandsetting. Foto: A. Å. Haabesland/T. J. Wergeland

Månedens kulturminne for juni er ”Huset på Bakken” i Birkenes kommune. Huset ble oppført i 1847, med tilhørende uthus, potetkjeller og stolpehus. Etter over 100 år med stor aktivitet kom nye tider, og gården ble fraflyttet. Husene sto tomme i mange år. Det kunne nesten se ut som om naturen var i ferd med å ta gården tilbake.

"Huset på Bakken"

Foto: "Huset på Bakken" før istandsetting. Foto: A. Å. Haabesland/T. J. Wergeland.

Men en vinterdag for noen år siden var det en som gjenoppdaget huset, hagen og stedet. Et fantastisk kulturminne ble reddet. "Huset på Bakken" fremstår i dag som den vakre bygningen den engang var. 

Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris ble i 2007 tildelt Anny Å. Haabesland for arbeidet med restauring av gården Bakken på Haabeslandheia i Birkenes. Hele istandsettingsprosessen av "Huset på Bakken", fra de første tanker til et innflyttingsklart hus, ble dokumentert i samarbeid med kollega Tor Jarle Wergeland (institutt for kunst og håndverk, UiA). Tirsdag 14. juni 2011 utdeler Aust-Agder fylkesting bygningsvernprisen for 2011. Hvem får den? Følg med.

(Se presentasjon av hele prosessen med "Huset på Bakken", varighet 10 min)

 

Tekst: Ingeborg Rose Melz, AAfk