Bygningsvernprisen 2010

Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris for 2010 er tildelt Høvåg Museums- og Historielag.

Skolehuset på gamle Sandøya. Foto Ingeborg rose Melz /AAfk

Prisen som er på 40.000 kr tildeles primært for det store arbeidet laget har lagt ned i istandsetting og bevaring av skolehuset på Sandøya i Gamle Hellesund. Men også for bevaring av flere andre historiske bruksbygninger i Høvåg. Med stor innsats er bygningene satt i stand på en sjelden god måte.

Med bakgrunn i prisens intensjon og retningslinjer, er det i vurderingen lagt vekt på at Høvåg Museums- og Historielag har tatt vare på stedets lokale kulturminner på en antikvarfaglig god måte. Laget har gjennom mange år nedlagt mye frivillig arbeid i istandsetting og tilbakeføring av
”hverdagsbygninger” fra 1800-tallet.

Gårdssag

Bilde av gårdsag. Foto: Ingeborg Rose Melz/AAFK

Foruten skolehuset i Gamle Hellesund har Høvåg Museums- og Historielag satt i stand og tar vare på en gårdssag ved Kornbekken på Gladstad, en bygdemølle ved Isefjærbekken, en potetkjeller på Hæstad. Museumsbygningen, et bolighus fra 1700-tallet, ble reddet fra riving og er et av lagets mange restaureringsobjekter. Arbeidene utføres med respekt for bygningenes historie og opprinnelighet. Det legges vekt på reparasjon fremfor utskifting, slik at kulturminnenes ekthet og historiske lesbarhet blir bevart.

Prisen blir overrakt til nåværende formann Lars Petter Østeby og Inger Johanne Østeby, og tidligere formann gjennom mange år Jørgen Ording.

Les mer om bygningsvernprisen og tidligere vinnere på kulturminnevernseksjonens hjemmesider.