Kulturminne september: Demonen på Fjære kirkes sørportal

Månedens kulturminne i september er en nyoppdaget maske på Fjære kirkes sørportal.

Demonmasken på portalens høyre side – bildet er forsterket i svart –hvitt for å få frem formene i steinansiktet. Bildet er tatt oppover. Foto: ©Aust-Agder fylkeskommune v/Ingunn D. Håkonsen

Nyoppdaget maske på Fjære kirkes sørportal

Månedens kulturminne i september er en nyoppdaget maske på Fjære kirkes sørportal. Selv om sørportalen og selve Fjære kirke er svært godt dokumentert, har ikke denne masken vært tidligere registrert. Masken skal forestille en demon og en advarsel mot helvete.

Demonmasken på portalens høyre side – bildet er forsterket i svart –hvitt for å få frem formene i steinansiktet. Bildet er tatt oppover. Foto: ©Aust-Agder fylkeskommune v/Ingunn D. Håkonsen

Masken ble «funnet» da en observant snekker stod i døråpningen til sørportalen en dag i 2018 og så litt nærmere på portalen. Snekkeren observerte en ansikt og spurte således om dette ansiktet. Kantor Andrea Maini tok dermed kontakt med kulturminnevernseksjonen i Aust-Agder for å forhøre seg om denne. Det skulle vise seg at dette var et steinansikt som ikke tidligere var registrert(!). Dette var et kjempespennende funn og viser at det fremdeles gjenstår elementer å finne – uansett hvor mange ganger det er undersøkt og dokumentert!

Kantor Andrea Maini og kirketjener Karen Hortemo viser plasseringen av masken på sørportalen. Masken er ikke stor, men om man se nøye her kan man se en utheving mot handen som viser plasseringen. Foto: ©Aust-Agder fylkeskommune

Masken vender ned mot bakken (symbolsk helvete) og mot besøkende i kirken. Masken har runde fremhevede kinn og øyne, samt tydelig formet nese og munn. Venstre øre kan ikke ses, men høyre ser spisset ut, slik som demoner har. Den er ikke større enn 12-13 cm i bredde.

Kulturminnevernseksjonen tok kontakt med Øystein Ekroll – arkeolog og ekspert på middelalderkirker med over 20 års erfaring. Masken er en demon og er nok ikke tilfeldig plassert ved høyre siden av portalen, og like ved døråpningen. Demonen er en advarsel mot helvete og alt vondt, og alle som skulle inn i kirken måtte passere denne. Advarselen virket som en «pass på å vær tro mot den kristne tro». Den kan også være et varsel mot onder og farer utenfra, inne i kirken var man trygg.

Demonmasken med målestokk. Høyre øre kan ses tydelig i bildet med en spiss ende, og med øyne vendt nedover. Foto: ©Aust-Agder fylkeskommune

I Norge kan man trekke likheter med denne masken og lignende demon på korportalen til Nærøy kirke i Namdalen, se bildet under.

Demonmaske på korportalen til Nærøy kirke i Namdalen. Foto: ©Øystein Ekroll

Fjære kirke er en romansk steinkirke fra midten av 1100-tallet, og har gjennom tiden vært nøye dokumentert. Steinkirken har mye symbolsk dekor og sammensetning av ulike sammenfallende og gjennomtenkte bygningselementer. Sørportalen skiller seg imidlertid ut fra resten av kirkens struktur og form. Den har flere ulike elementer som fremstår som tilfeldig plassert, noe preget av dårlig håndverk. Portalen er trolig bygd opp av ulike elementer som ikke opprinnelig var tiltenkt denne konstruksjonen. Dette underbygges ved at deler av venstre portalfot er en gjenbrukt gravstein. På gravsteinen kan man se et kors som minner om de tidlige keltiske korsbautaene, og selve gravsteinen er tilfeldig plassert oppned. Det er mye man ikke kjenner til når det kommer til årsak bak ulike dekor, men noe kan man tolke. Det spekuleres fremdeles hvem ansiktet står ovenfor portalen, tilhører.

Sørportalen har fremdeles mange hemmeligheter og vekker mange spørsmål- flere enn man klarer å besvare. Denne spennende oppdagelsen viser at det fremdeles er nye elementer å finne – ikke bare for eksperter og arkeologer- neste gang kan det være nettopp du som finner noe nytt!

Dersom du ønsker å lese mer om dette, kan disse bøkene anbefales;

- Ekroll, Øystein 1997. Med kleber og kalk. Norsk steinbygging i middelalderen. Det norske samlaget.  (finnes digitalt på www.nb.no)

-Ekroll, Øystein, Stige Morten et.al. (red). Norges kirker Bind 1-6

-Gran, Svein 2010. Fjære kirke. Helligsted og møteplass gjennom tusen år. Kom forlag

Tekst: Ingunn Dahlseng Håkonsen, Aust-Agder fylkeskommune