Kulturminne november: Har du funnet noe gammelt?

Månedens kulturminne er innleverte funn og gjenstander til Aust-Agder fylkeskommune.

Emner og spisser av flint fra yngre steinalder. Funnet på Tromøy i Arendal og innlevert til fylkeskommunen. Foto: Aust-Agder fylkeskommune

Ofte får arkeologene hos fylkeskommunen beskjed om et funn eller gjenstand som kan være fra gammelt av. Dette kan være privatpersoner som holder på med å rydde opp i blomsterbedet, eller metallsøkere som søker i dyrket mark.

Funn av gjenstander fra forhistorisk tid er en av de viktigste kildene for vår kunnskap om Aust-Agders forhistorie. De fleste funn som levere inn er enkle funn, slik som spinnehjul eller blylodd, men av og til kan man få inn spennende funn eller funn i store mengder. Eksempelvis ble Slemmedalsskatten, en av de største skattefunnene i Norge, ble funnet under hagearbeid på Støle i Grimstad. Et annet er store mengder avslag, emner og ferdig produserte pilspisser av flint innlevert etter flere års dyrkning på Tromøya (se forsidebildet og bildet under).Produksjonsavfall av flint, avslag av ulike størrelser  fra Tromøya i Arendal. Foto: Aust-Agder fylkeskommuneDet er personer som søker med metalldetektorer som leverer oftest inn gjenstander til fylkeskommunen, og funnene fører til at vi får flere viktige historiske puslespillbrikker inn i Aust-Agders historie. Funnene er viktige for både forskning, formidling og forvaltning. Metallsøking er en populær aktivitet og kulturminneforvaltningen får inn svært mange funn som ikke ville ha vært mulig for forvaltningen å fange opp ellers.

Metallsøking på freda kulturminner er ikke lov, og funnene er avdekket der det ikke har vært registrert slike kulturminner fra før av.

Riksantikvaren har utviklet nasjonale retningslinjer for metallsøking i Norge. Privat bruk av metallsøker er tillatt i Norge, men det er viktig at alle som skal bruke metallsøker setter seg inn i lover og regler. Mer om dette kan leses her

Om man er riktig heldig, kan man få finnerlønn. Finnerlønnen deles mellom grunneier og finner. Riksantikvaren har også ansvar for finnerlønn og kriteriene for dette.Bunnen av en jernpotte med tre bein med ukjent datering til venstre. Del av fibula i bronse til høyre. Foto: Aust-Agder fylkeskommuneFunnene og kunnskapen om fortiden, tilhører oss alle. Hvis du finner noe gammelt er det viktig at du ikke forsøker å fjerne rust, jord eller annet fra gjenstanden. I mange tilfeller er dette det eneste som holder gjenstanden sammen. Merk funnstedet og legg merke til omstendighetene rundt funnet. Ta gjerne et bilde hvis du kan. Slik som gjenstandene ovenfor, er de ikke gjort noe med, men lagt i pose med en gang og levert til fylkeskommunen, sammen med funnskjema.

Fylkeskommunen registrerer funnene og leverer dem til Kulturhistorisk Museum som konserverer dem.  Mange av gjenstander som ligger i magasinene til Kulturhistorisk museum kan søkes opp på nett i Kulturhistorisk museum sin gjenstandsdatabase eller i Universitetsmuseenes fotoportal.

Det hender også at folk kommer inn med gjenstander som ble funnet for både 10, 20 og 50 år siden, det kan være spektakulære flotte funn slik som steinøksene nedenfor. Fylkeskommunen ser positivt til at slike funn blir registrert, nok en puslespillbrikke. 

Kulturhistorisk museum låner ut gjenstander til museer og lignende institusjoner. Du kan sjekke med Kulturhistorisk Museum om ditt lokalmuseum kan låne gjenstander for visning i av sine funn fra sitt nærområde. Se link for retningslinjer og søknad: Utlån av gjenstander KHM

En tykknakket øks av flint og en båtøks av stein funnet tidlig på 1900-tallet i Høvåg, Lillesand, ble nylig innlevert til fylkeskommunen. Foto: Aust-Agder fylkeskommuneI Danmark har de laget et stort kompendium for klassifisering av funn. Hvis du vil se mer, ligger link til kompendium her: http://harja.dk/wp-content/uploads/2019/01/Harja_Kompendium-Udg.-1.0.pdf