Kulturminne desember: Aust-Agder fylkeskommune

Det siste månedens kulturminne er Aust-Agder fylkeskommune som presenteres av den siste fylkesordfører Gro Bråthen.

31.12.2019 legges Aust-Agder fylkeskommune ned - og 01.01.2020 blir vi Agder fylkeskommune.

Begynnelsen for det lokale selvstyre startet med Formannskapslovene 14.januar 1837. I boken «Aust-Agder fylkes gjennom 100 år. 1837-1937» av Jens Vevstad beskrives det at det kommunale selvstyre ble innført med Aust-Agder sine utsendinger til Stortinget som sterkt medvirkende til dette resultatet.

Fylkeskommunene, eller amt som det het fram til 1919, bestod kun av herredskommunene. Byene ble først inkludert fra 1964. 

På fylkesordførerens kontor henger det 10 bilder med tidligere og nåværende fylkesordfører(e).

Tidligere og nåværende fylkesordfører(e). Foto: Gro Bråten, Aust-Agder fylkeskommuneDe to første fylkesordførerne; Andreas Holm, Sp (1968-1971) og Kristen K Flaa, Sp (1972-1975) var fylkesordførere i den perioden fylkeskommunen ble omtalt som en sekundærkommune. Fylkestinget bestod av ordførerne i kommunene, og utgiftene ble fordelt på kommunene. Fylkeskommunen slik vi kjenner den i dag ble etablert i 1976. Da ble det direkte valg til fylkestinget, og det ble ansatt egen administrasjonssjef/rådmann. Den første fylkesordføreren etter et vanlig valg var Kristian Sundtoft, H (1976-1983).

Det har i denne perioden vært 2 kvinnelige fylkesordførere; Laila Øygarden, Ap (2007-2011) og Gro Bråten, Ap (2017-2019).

Ordførerklubbe i Aust-Agder fylkeskommune. Foto: Gro Bråten, Aust-Agder fylkeskommuneNår Agder fylkeskommune er et faktum 01.01.2020 er det resultatet av en lang prosess for de som har ivret lengst for sammenslåing av fylkene. Det har vært noen fremstøt, spesielt blant kommunene rundt Kristiansand, om å slå sammen fylkene, men første gang det ble gjort et seriøst forsøk i regionen var i 2004. Det ble foreslått en arbeidsplassfordeling der fylkeskommunen skulle være i Arendal og fylkesmannen i Kristiansand. Dette ble stoppet da Formannskapet i Kristiansand sa nei til fordelingen og bystyret i Arendal sa nei til sammenslåing.

Så gikk tida fram til 2011, og nytt forsøk.

I forbindelse med fylkestingsvalget i 2011 var det vedtatt å gjennomføre en folkeavstemming. I forkant var det to ulike organisasjoner som jobba på hver sin side: «La Aust-Agder leve, nei til ett Agder» - og den andre siden som nettopp ønsket «Ett Agder». Folkeavstemmingen viste stor motstand mot sammenslåing, samtidig var fylket delt; mindre motstand jo nærmere fylkesgrensa og Kristiansand en kom. Størst var motstanden i Froland, der 89 % stemte nei. I Arendal var 80% mot, I Grimstad nesten 58% mot og Lillesand 19% mot. Resultatet av folkeavstemningen ble respektert, og diskusjonen stilnet litt av.

Så kom regionreformen fra sentralt og ny runde. Fylkestinget debatterte saken i desember 2016. Det var stor spenning knytta til votering og fylkestinget vedtok med 3 stemmers overvekt å søke Stortinget om sammenslåing med Vest-Agder. Etter Stortingets ja til sammenslåing, har både ansatte og politikere tatt oppgaven på alvor, og hatt fokus på å gjennomføre den fremforhandla avtalen som lå til grunn for det frivillige vedtaket om sammenslåing. Det betyr å bygge opp Arendal med statlige arbeidsplasser, løse ut sikringsbestemmelsen og ta i bruk flankene.

Jeg er mektig imponert over alle ansatte i fylkeskommunen, og spesielt de som har arbeidssted på fylkeshuset. Oppgaven med å bygge Agder fylkeskommune er langt fra avsluttet; det er ulike organisasjonskulturer, ulike rutiner og regler og ulike politikerkulturer som skal smelte sammen- og samtidig skal vi helst ta det beste fra begge fylkene.

Det har vært travelt og krevende, men også et privilegium å få være fylkesordfører for Aust-Agder. Jeg har blitt kjent med hele fylket og møtt mange kjekke folk som brenner for både bygda, byen og landsdelen vår.

Jeg blir den siste fylkesordfører for Aust-Agder, og det føles litt rart å gå inn i historiebøkene med det. 

En stor takk til dere alle!

Gro Bråten

Fylkesordfører

Fylkesordfører Gro Bråten. Foto Aust-Agder fylkeskommune

For mer om det nye Agder og sammenslåingen se her: https://www.agderfk.no/